Overzicht

Gedetailleerde analyse van de ongelofelijke architectuur van de Basiliek van San Marco

De Basiliek van San Marco, een geliefde bezienswaardigheid in Venetië, heeft een uitzonderlijke mix van Byzantijnse en renaissancistische bouwstijlen. Van de opvallende koepels tot de gouden mozaïeken – elk stukje van deze iconische kathedraal is intrigerend en een grote publiekstrekker. Op deze pagina zullen we de verschillende elementen van de architectuur van de Basiliek van San Marco in detail bespreken, zodat je helemaal klaar bent voor een verrijkend bezoek.

Architectuur van de Basiliek van San Marco

Basiliek van San Marco tickets

De Basiliek van San Marco is een mix van Byzantijnse, gotische en romaanse stijlen. Het ontwerp, dat lijkt op een Grieks kruis, wordt bekroond door vijf grote koepels die Gods aanwezigheid symboliseren. Binnen is het een visuele traktatie met ingewikkelde mozaïeken, marmeren vloeren en een weelderige inrichting. Deze mix van ontwerpen vertegenwoordigt de banden van Venetië met Byzantium.

Het weelderige interieur van de Basiliek van San Marco – met gouden mozaïeken en symbolische kunst – is een prachtige mix van oosterse en westerse invloeden. Het is een uniek architectonisch wonder dat de rijke geschiedenis en culturele banden met de stad uitbeeldt.

Wie ontwierp de Basiliek van San Marco?

Basiliek van San Marco tickets

Domenico Contarini

Als doge begon Domenico Contarini met de bouw in 1063. Hij gaf een architect – waarschijnlijk een Griek – de opdracht om de kerk op oude fundamenten te bouwen.

Basiliek van San Marco tickets

Jacopo Sansovino

In de 16e eeuw verstevigde Sansovino de koepels met steunberen en droeg hij bij aan de altaren en de Paradijspoort.

Basiliek van San Marco tickets

Pietro Saccardo and Giovambattista Meduna

In de 19e eeuw leidden deze heren belangrijke conserverings- en restauratieklussen, waarbij ze verschillende conservatiefilosofieën aanhingen.

Basiliek van San Marco tickets

Manfredo Manfredi

Manfredi hield toezicht op strenge inspecties na de instorting van de Campanile van Venetië in 1902, richtte zich op structurele aspecten en implementeerde innovatieve restauratiemethoden.

Structuur van de Basiliek van San Marco

Basiliek van San Marco tickets

De bouw van de Basiliek van San Marco begon in 1063, waarbij funderingen en muren van eerdere kerken gewijd aan Sint Marcus werden gebruikt. Geïnspireerd op de Basiliek van de Twaalf Apostelen in Constantinopel, heeft dit nieuwere en grotere bouwwerk een Grieks kruisplan, waarbij de nadruk ligt op de vijf grote koepels op het kruispunt. Het architectonische schema van de kerk bestaat uit een ingewikkeld geheel van borstweringen, grote gewelven en vier hoofdpilaren die de centrale koepel ondersteunen. Het interieur is zorgvuldig versierd met gouden achtergrondmozaïeken en vormt een naadloos geheel van individuele ruimtelijke zones.

In de loop der tijd zijn er wijzigingen aangebracht in de vorm van een atrium, een gotisch rozet en andere prestigieuze motieven. De Basiliek van San Marco belichaamt een mix van Romeinse, Byzantijnse en Venetiaanse cultuur, voortdurend in ontwikkeling door de geschiedenis heen en bewaard gebleven als tastbaar erfgoed van voorbije beschavingen.

Bouwfasen van de Basiliek van San Marco

  • Vroege funderingen (9e – 11e eeuw): in 828 werd de oorspronkelijke kerk gebouwd om het lichtaam van Sint Marcus in onder te brengen; de fundering van de huidige basiliek. De kerk werd echter beschadigd door een brand in 976. De wederopbouw begon in 1063 in opdracht van doge Domenico Contarini.
  • Byzantijnse wortels en vroege ontwikkeling (11e - 12e eeuw): met de inwijding in 1094 begonnen de Byzantijnse en romaanse architecturale kenmerken van de basiliek vorm te krijgen. Deze fase omvatte het basisontwerp in de vorm van een Grieks kruis en de eerste mozaïekversieringen.
  • Aanpassingen en verbeteringen (13e - 15e eeuw): in de 13e eeuw vermengden Venetiaanse stijlen van de Vierde Kruistocht zich met Byzantijnse invloeden in de Basiliek van San Marco. Door de tijd heen werden er meer veranderingen aangebracht onder invloed van mensen als Andrea Dandolo en Jacopo Sansovino. Hun bijdragen introduceerden gotische en renaissancistische elementen, waardoor het uiterlijk van de basiliek voor altijd veranderde.
  • Restauraties en versterkingen (16e - 20e eeuw): branden, instortingen en aardbevingen maakten restauraties en structurele versterkingen noodzakelijk. Na de heerschappij van Napoleon en de instorting van de Campanile van Venetië in 1902 werden in de 19e en 20e eeuw belangrijke restauratiewerkzaamheden uitgevoerd.

Het exterieur van de Basiliek van San Marco

Basiliek van San Marco tickets

Westelijke gevel

Het onderste deel van de westelijke gevel is verdeeld in twee delen en heeft vijf deuren, versierd met zuilen uit de Vierde Kruistocht. Het toont beeldhouwwerken en details geïnspireerd door Byzantijnse en islamitische stijlen. De reliëfs en mozaïeken vertellen het verhaal van de relikwieën van Sint Marcus die naar Venetië kwamen. Boven werden later prachtige gotische decoraties toegevoegd. Er is een gevleugelde leeuw van Sint Marcus in het midden en bogen met scènes uit de triomf van Christus.

Basiliek van San Marco tickets

Bronzen paarden

De vergulde bronzen paarden, die deel uitmaken van de Quadriga van het Hippodroom, waren beroemde symbolen van de overwinning van Venetië op Byzantium en sierden de hoofdgevel halverwege de 13e eeuw. Deze gewaardeerde ruitersculpturen, de enige overgebleven beeldengroep uit de oudheid, werden in 1974 naar binnen verplaatst. Vandaag de dag sieren replica's het balkon boven het centrale portaal.

Basiliek van San Marco tickets

Zuidelijke gevel

De zuidkant van het gebouw is versierd met kostbaar marmer en decoratieve details. Het heeft ingewikkelde ontwerpen in gotische stijl, samen met figuren die ideeën zoals deugden en binnengebrachte schatten voorstellen, zoals de bekende 'Zuilen van Akko'. Er is ook een speciaal porfieren hoofd, waarschijnlijk van Francesco Bussone da Carmagnola, dat bijdraagt aan de bijzondere kenmerken van de gevel.

Basiliek van San Marco tickets

Noordelijke gevel

De noordelijke gevel heeft een aediculae – een soort tempeltje – met beelden van de vier belangrijkste Latijnse doctoren van de kerk: Hiëronymus van Stridon, Augustinus van Hippo, Ambrosius van Milaan en paus Gregorius I. Deze gewichtige figuren brengen hulde aan hun belangrijke bijdragen en spirituele leiderschap. Boven hen zijn de lunetten bekroond met allegorische voorstellingen van de christelijke deugden Voorzichtigheid, Gematigdheid, Geloof en Liefdadigheid.

Basiliek van San Marco tickets

Interieur van de Basiliek van San Marco

Basiliek van San Marco tickets

Grafkapel van Giovanni Battista Zeno

Deze zuidelijke ingangshal is gewijd aan kardinaal Giovanni Battista Zeno en heeft een bronzen boogpoort uit het einde van de 5e eeuw, afkomstig uit Constantinopel, het huidige Istanbul. Mozaïeken op het gewelf beelden het leven van Sint Marcus uit en vertellen over het goddelijke recht van de kerk om de relikwieën van de heilige te bezitten.

Basiliek van San Marco tickets

Pastorie en hoogaltaar

In de pastorie, gereserveerd voor geestelijken, staat het hoogaltaar. Het ciborie erboven wordt ondersteund door ingewikkeld bewerkte zuilen en toont scènes uit het leven van Christus en de Heilige Maagd Maria. Het altaar zelf herbergt de kostbare relikwieën van Sint Marcus, gevat in een prachtig ensemble.

Basiliek van San Marco tickets

Koorkapellen

Deze ruimtes, gewijd aan de apostel Petrus en Clemens Romanus, tonen mozaïekgewelven die het leven van Sint Marcus en de historische verplaatsing van zijn relikwieën naar Venetië vertellen, waardoor een eeuwenoude voorstelling van deze belangrijke gebeurtenis wordt gegeven.

Basiliek van San Marco tickets

Altaren en kapellen aan de zijkant

Elk altaar, versierd met mozaïeken en beeldhouwwerken, brengt hulde aan verschillende heiligen, zoals de Madonna Nicopeia en de relieken van het Heilig Kruis. De kapel van Isidorus van Sevilla, waar de relikwieën van de heilige worden bewaard, en de Mascoli-kapel uit 1430 dragen bij aan de architectonische pracht.

Basiliek van San Marco tickets

Doopkapel

De doopkapel heeft mozaïeken die het leven van Johannes de Doper en de geboorte van Christus uitbeelden en wordt bekroond door een granieten altaar uit Tyrus waarvan wordt aangenomen dat het een historische betekenis heeft.

Basiliek van San Marco tickets

Sacristie

Deze ruimte werd gemaakt in 1486 en heeft prachtige kasten met scènes uit het leven van Sint Marcus en een gewelf versierd met mozaïeken die zijn ontworpen door Titiaan en profeten uit het Oude Testament voorstellen.

Andere bezienswaardigheden in de Basiliek van San Marco

San Marcoplein
Campanile van Venetië
Basiliek van San Marco tickets
Basiliek van San Marco ticketsBoek tickets voor de Basiliek van San Marco

Veelgestelde vragen over de architectuur van de Basiliek van San Marco

Wat is de bouwstijl van de Basiliek van San Marco?

De Basiliek van San Marco is een mix van Byzantijnse, romaanse en gotische bouwstijlen en staat bekend om zijn Byzantijnse invloeden en ingewikkelde mozaïeken.

Wie ontwierp de Basiliek van San Marco?

De architecten van de oorspronkelijke constructie zijn niet definitief bekend vanwege de lange evolutie. Het werd echter voornamelijk gemaakt door Byzantijnse en Venetiaanse ambachtslieden door de eeuwen heen.

Waarom is de architectuur van de Basiliek van San Marco beroemd?

De bekendheid van de Basiliek van San Marco komt voort uit de ongeëvenaarde Byzantijnse mozaïeken, ingewikkelde koepels en eclectische architectonische elementen, die de fusie van oosterse en westerse invloeden weerspiegelen.

Waar is de Basiliek van San Marco op geïnspireerd?

Het ontwerp en de esthetiek van de Basiliek van San Marco werden geïnspireerd door de Byzantijnse architectuur, met name de Hagia Sophia in Constantinopel, het huidige Istanbul.

Hoe oud is de Basiliek van San Marco?

De Basiliek van San Marco in Venetië is ongeveer duizend jaar oud. De bouw begon in de 9e eeuw en hoewel de oorspronkelijke structuur in deze periode ontstond, vonden er in de loop van verschillende eeuwen renovaties en verbeteringen plaats, die uiteindelijk resulteerden in de huidige vorm van de basiliek in de 15e eeuw.

Wat zijn de afmetingen van de Basiliek van San Marco?

De Basiliek van San Marco is ongeveer 76,5 meter lang, 62,6 meter breed en de koepels zijn ongeveer 43 meter hoog.

Wat zijn de belangrijkste architecturale elementen van de Basiliek van San Marco?

De belangrijkste architectonische elementen van de Basiliek van San Marco zijn het Byzantijnse ontwerp, de vijf grote koepels, de ingewikkelde marmeren gevels, de prachtige mozaïeken die het interieur sieren, de bronzen paarden boven op de ingang en de indrukwekkende Campanile van Venetië.

Wat bevindt zich in de Basiliek van San Marco?

Binnen kunnen bezoekers getuige zijn van de prachtige Byzantijnse mozaïeken met bijbelse scènes, religieuze relikwieën, ingewikkelde marmeren vloeren, de Pala d'Oro en verschillende kapellen versierd met religieuze kunstwerken.

Wat is er te zien bij het exterieur van de Basiliek van San Marco?

De buitenkant heeft prachtige marmeren gevels versierd met zuilen, sierlijke portalen, ingewikkeld houtsnijwerk, decoratieve beeldhouwwerken en uitgebreide reliëfs die Byzantijnse en gotische invloeden weerspiegelen.

Meer info

Basiliek van San Marco tickets

Over

Basiliek van San Marco tickets

Versnelde toegang

Basiliek van San Marco tickets

Ingangen